• Dagashi Kashi

  • Diễn viên chính:未知
  • Trạng thái:Hoàn tất (12/12)
  • Đạo diễn:Chưa được nhập
  • Loại:Hoạt HìnhPhim Bộ
  • Giới thiệu:Ở vùng nông thôn là một cửa hàng đồ ngọt do gia đình Shikada chín thế hệ điều hành: Shikada Dagashi, một doanh nghiệp nhỏ bán kẹo truyền thống của Nhật Bản. Tuy nhiên, bất chấp lời cầu xin của cha mình, Kokonotsu Shikada, một họa sĩ manga đầy tham vọng, kiên quyết từ chối kế thừa công việc kinh doanh của gia đình.

Dự đoán bạn thích

Bình luận của người dùng