• Lời giải sự đời

  • Diễn viên chính:Jimmy Carr Moshe Kasher D.L. Hughley Katherine Ryan 
  • Trạng thái:Hoàn tất (10/10)
  • Đạo diễn:Chưa được nhập
  • Loại:Tài LiệuPhim Bộ
  • Giới thiệu:Các diễn viên hài Jimmy Carr, D.L. Hughley và Katherine Ryan giải quyết phiền muộn trong cuộc sống với sự giúp đỡ của nhóm khách vui tính và một chuyên gia đích thực.

Bình luận của người dùng