• Tình yêu trên phổ tự kỷ (Phần 1)

  • Diễn viên chính:Brooke Satchwell 
  • Trạng thái:Hoàn tất (5/5)
  • Đạo diễn:Chưa được nhập
  • Loại:Tài LiệuTv Shows
  • Giới thiệu:Đâu ai dễ dàng tìm được nửa kia của mình. Với các bạn trẻ rối loạn phổ tự kỷ, việc khám phá thế giới hẹn hò chẳng thể đoán định còn chứa đựng cả những thách thức riêng.

Bình luận của người dùng